Publications

The Old Woman and the Moon, an inner journey in oil

The Old Woman and the Moon is a valuable documentation of a transformation process, and as such it offers a solid contribution to the field of Analytical Psychology.   Fred Borchardt, Jungian analyst, Cape Town

Die Zebravis, ‘n poëtiese binnereis

Die Zebravis is die verhaal van my stryd om betekenis te vind in ‘n gebroke, mitelose samelewing en het manifesteer oor ‘n periode van 15 jaar. Teen 2000 het ek begin om dieselfde beelde wat ek geskilder het, te ontwikkel en versterk met behulp van poësie. Algaande het dit egter ‘n eie koers gekies.

For more information please visit  www.wilnavanderwalt.co.za